หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 23 52 34
2 019 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 20 67 38
3 020 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 21 49 27
4 021 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 24 43 28
5 018 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 58 176 98
6 008 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 45 86 53
7 007 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 82 142 121
8 004 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 83 194 97
9 001 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 127 309 184
10 009 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 65 109 92
11 003 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 78 155 88
12 005 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 81 167 99
13 002 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 69 139 78
14 006 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 93 191 105
15 015 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 11 15 11
16 013 โรงเรียนภัทรวิทยา 51 98 68
17 012 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 40 72 49
18 014 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 25 48 31
19 011 โรงเรียนอิสลามศึกษา 18 37 20
20 010 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 67 115 85
รวม 1081 2264 1406
3670

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]