หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมศูนย์ERIC 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ห้อง234 (ม.1/9) ใช้เป็นสถานที่เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 ศูนย์ฯ AFS 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ห้องศูนย์ IT ข้างห้องศูนย์ฯ AFS ใช้เป็นสถานที่เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม5/7 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม ERIC 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 (ม.3/9) 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง สื่อฯ SEAR 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 (ม.4/7) 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (ม.5/7) 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/9 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ฯ SEAR 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ห้อง 217 (ม.6/7) ใช้เป็นสถานที่เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ห้อง217( ม.6/7 ) ใช้เป็นสถานที่เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 (หน้าห้องพักครูกลุ่มฯสาระภาษาต่างประเทศ) 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/9 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 (ม.3/9) 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]