หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 126 89 81.65% 14 12.84% 2 1.83% 4 3.67% 109
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 122 82 73.87% 14 12.61% 10 9.01% 5 4.5% 111
3 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 110 54 56.25% 15 15.63% 9 9.38% 18 18.75% 96
4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 104 52 56.52% 17 18.48% 11 11.96% 12 13.04% 92
5 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 103 46 50% 23 25% 9 9.78% 14 15.22% 92
6 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 100 46 51.69% 17 19.1% 10 11.24% 16 17.98% 89
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 87 45 56.25% 17 21.25% 7 8.75% 11 13.75% 80
8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 80 45 62.5% 8 11.11% 7 9.72% 12 16.67% 72
9 โรงเรียนลานสักวิทยา 86 43 58.11% 8 10.81% 10 13.51% 13 17.57% 74
10 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 75 27 40.91% 17 25.76% 10 15.15% 12 18.18% 66
11 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 59 26 49.06% 13 24.53% 6 11.32% 8 15.09% 53
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 62 26 55.32% 7 14.89% 8 17.02% 6 12.77% 47
13 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 56 24 52.17% 6 13.04% 7 15.22% 9 19.57% 46
14 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 80 23 35.38% 22 33.85% 9 13.85% 11 16.92% 65
15 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 80 23 38.33% 13 21.67% 7 11.67% 17 28.33% 60
16 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 58 19 38.78% 12 24.49% 6 12.24% 12 24.49% 49
17 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 39 16 45.71% 7 20% 7 20% 5 14.29% 35
18 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 21 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
19 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 35 11 35.48% 6 19.35% 4 12.9% 10 32.26% 31
20 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 33 10 37.04% 2 7.41% 6 22.22% 9 33.33% 27
21 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 14 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 34 8 25.81% 4 12.9% 7 22.58% 12 38.71% 31
23 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 32 6 23.08% 7 26.92% 5 19.23% 8 30.77% 26
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]