หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 62 108 85
2 018 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 110 260 158
3 007 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 103 204 158
4 021 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 80 137 113
5 006 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 80 194 117
6 012 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 59 98 58
7 009 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 35 142 66
8 011 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 87 194 137
9 017 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 104 238 163
10 002 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 39 100 67
11 016 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 58 121 78
12 015 โรงเรียนลานสักวิทยา 86 203 121
13 020 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 56 129 69
14 014 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 33 66 52
15 008 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 80 179 121
16 005 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 75 195 108
17 019 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 34 84 38
18 010 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 122 263 184
19 003 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 32 65 38
20 013 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 100 221 142
21 001 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 126 265 196
22 022 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 14 26 19
23 023 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 21 37 24
รวม 1596 3529 2312
5841

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]