หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 124 100 84.75% 13 11.02% 5 4.24% 0 0% 118
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 127 96 77.42% 18 14.52% 7 5.65% 3 2.42% 124
3 โรงเรียนพิชัย 118 89 77.39% 17 14.78% 6 5.22% 3 2.61% 115
4 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 90 48 54.55% 25 28.41% 10 11.36% 5 5.68% 88
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 75 44 61.97% 10 14.08% 11 15.49% 6 8.45% 71
6 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 77 36 48% 16 21.33% 14 18.67% 9 12% 75
7 โรงเรียนเจริญวิทยา 58 32 55.17% 15 25.86% 7 12.07% 4 6.9% 58
8 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 89 29 37.66% 22 28.57% 19 24.68% 7 9.09% 77
9 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 56 26 50% 10 19.23% 14 26.92% 2 3.85% 52
10 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 44 19 46.34% 9 21.95% 8 19.51% 5 12.2% 41
11 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 39 19 54.29% 8 22.86% 6 17.14% 2 5.71% 35
12 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 35 17 50% 6 17.65% 8 23.53% 3 8.82% 34
13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 37 16 45.71% 10 28.57% 3 8.57% 6 17.14% 35
14 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 49 14 29.79% 10 21.28% 16 34.04% 7 14.89% 47
15 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 29 13 44.83% 7 24.14% 5 17.24% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนดาราพิทยาคม 22 10 45.45% 2 9.09% 8 36.36% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 11 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
18 โรงเรียนแสนตอวิทยา 25 6 26.09% 5 21.74% 8 34.78% 4 17.39% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]