หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 11 23 15
2 009 โรงเรียนดาราพิทยาคม 22 32 24
3 008 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 56 100 83
4 006 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 90 191 115
5 004 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 89 174 113
6 012 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 37 66 55
7 010 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 77 153 103
8 011 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 44 70 51
9 003 โรงเรียนพิชัย 118 277 184
10 013 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 39 73 63
11 007 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 49 119 79
12 014 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 35 80 51
13 001 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 127 262 180
14 002 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 124 363 180
15 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 75 189 95
16 015 โรงเรียนแสนตอวิทยา 25 36 28
17 023 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 29 47 37
18 022 โรงเรียนเจริญวิทยา 58 186 101
รวม 1105 2441 1557
3998

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]