หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 59 125 98
2 003 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 80 176 94
3 004 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 81 145 107
4 001 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 51 108 73
รวม 271 554 372
926

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]