หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6.  146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7.  147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8.  148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
9.  149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10.  150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
11.  152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 12.  153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
13.  154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 14.  155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
15.  156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 16.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
17.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 18.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
19.  169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 20.  170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]