หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 521 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 523 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 525 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 514 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 516 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 517 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 236 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 531 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 531 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 535 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องโสตพระรณกิจปรีชา 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ประชุม อาคาร 100 ปี 18 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]