ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 62 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป. ลำพูน เขต 2 61 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 61 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 61 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้าน กม.28 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 60 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 35  
43 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน