ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน