ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 77.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 76.5 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76.5 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.5 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 73.5 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 69.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 67.5 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. อุทัยธานี เขต 1 62.5 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 62.5 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 57.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 53.5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 53 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 52 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน