ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม สพป. แพร่ เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีสำโรง) สพป. สุโขทัย เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 42 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 38 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 37 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 31 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน