ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 92.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางช้าง สพป. น่าน เขต 1 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 88.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.1 ทอง 5  
6 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 86.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 85.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหาด สพป. สุโขทัย เขต 1 83.4 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน