ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 92.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 91.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 91.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 91.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 90.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป. แพร่ เขต 2 90.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 90.67 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 90.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 90.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 21  
26 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 21  
27 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 21  
28 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 21  
29 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป. สุโขทัย เขต 2 88.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดหนองครอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.33 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 86.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สพป. เชียงราย เขต 3 85.67 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดหนองกก สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 83.33 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน