ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านโซกม่วง สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 19  
24 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 19  
25 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 25  
33 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 25  
34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 25  
35 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 25  
36 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสบสา สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน