ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค่างาม สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน