ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตลับ สพป. สุโขทัย เขต 1 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน