ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 95.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะแล่ง สพป. พะเยา เขต 2 87.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.48 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.26 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 7 สพป. น่าน เขต 2 81.51 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.98 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.56 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 78.22 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 76.76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป. พะเยา เขต 1 70.88 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านออน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70.05 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68.62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68.57 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 67.27 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65.75 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 64.57 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 64.17 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.22 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 59.74 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59.51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า สพป. ตาก เขต 1 58.59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 58 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 55.03 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 54.94 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 53.73 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 53.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 52.58 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านสันมะนะ สพป. ลำพูน เขต 1 52.22 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 51.95 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 48.34 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 46.78 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 2 46.68 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43.82 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 41.23 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 40.02 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 39.19 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 39.18 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 37.61 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 37.35 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแม่หลู้ สพป. แพร่ เขต 2 37 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน