ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.48 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 66.48 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 66.41 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66.22 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66.19 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 61.56 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านชมภู สพป. พิษณุโลก เขต 2 61.42 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 58.75 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 58.36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 56.8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 56.55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 52.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 51.67 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 51.49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 50.63 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 50.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 50.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 49.51 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 49.36 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 49.23 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 48.76 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 48.57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 47.82 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 47.25 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 47.09 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 45.99 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 45.24 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. สุโขทัย เขต 1 43.69 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนแม่หลู้ สพป. แพร่ เขต 2 43.65 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 43.57 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 42.86 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 41.46 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 40.44 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 39.71 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 39.14 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38.92 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 37.95 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 37.32 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน