ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชอนไพร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน