ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 66 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดทองแท้ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน