ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ราก สพป. สุโขทัย เขต 2 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองง้าว สพป. พิจิตร เขต 2 87.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสวนขวัญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน