ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต 2 76.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 76.33 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 72.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 72.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 70.67 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้าน กม.2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 1 67.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ สพป. ตาก เขต 1 67.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 66.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 65.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 62 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56.67 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านควรดง สพป. พะเยา เขต 2 56.67 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 56.33 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 54 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน