ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนเจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. แพร่ เขต 2 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 16  
22 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 16  
23 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน