ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ากกแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง สพป. แพร่ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแบ่ง สพป. พะเยา เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 51 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 51 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน สพป. พะเยา เขต 1 50 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 50 เข้าร่วม 31  
37 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 31  
38 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 50 เข้าร่วม 31  
39 โรงเรียนวัดยางเอน สพป. พิษณุโลก เขต 1 50 เข้าร่วม 31  
40 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน สพป. อุทัยธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 31  
41 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
42 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน