ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.17 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) สพป. ลำปาง เขต 1 73.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.17 เงิน 8  
9 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 72.83 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 72.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 72.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 70.83 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 70.17 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.83 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย สพป. เชียงราย เขต 2 67.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66.83 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน