ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) สพป. ลำปาง เขต 1 71.17 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน