ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดโรงม้า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 18  
22 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน