ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สพป. สุโขทัย เขต 1 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 83.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 81.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 77.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.3 เงิน 8  
10 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 77.3 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 75.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 72.3 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน