ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 91.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91.06 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90.59 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเขียด สพป. ลำพูน เขต 2 90.59 ทอง 8  
10 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.26 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.19 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 89.7 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 89.63 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.56 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 88.64 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 87.93 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สพป. ลำพูน เขต 1 87.93 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 87.89 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. พะเยา เขต 1 87.52 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 86.93 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.92 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.27 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85.05 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.89 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 84.29 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.06 ทอง 29  
30 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 83.82 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.99 ทอง 33  
34 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 81.46 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 79.69 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78.29 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 78.29 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน สพป. ตาก เขต 1 74.63 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเกาะตาล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.06 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน