ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางป้อม สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
26 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 55 เข้าร่วม 20  
27 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนวัดหนองหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน