ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 21  
25 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน