ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดคีรีเขต สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 16  
21 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสำเภา สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 21  
25 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 25  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 25  
31 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 25  
32 โรงเรียนเมตตาศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 37  
41 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน