ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 87 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 16  
24 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 16  
25 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 16  
26 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 26  
31 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 31  
37 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน