ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน