ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคุณากรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 11  
16 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 11  
17 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 11  
18 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 11  
19 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
29 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
30 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 23  
31 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
32 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
33 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
34 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
35 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 56 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน สพป. ตาก เขต 1 56 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 56 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 56 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 56 เข้าร่วม 35  
41 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป. แพร่ เขต 2 54 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 54 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 54 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน