ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 10  
18 โรงเรียนวัดมุจลินทราราม สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 10  
19 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 10  
20 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 20  
26 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 20  
27 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 27  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนางั่ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 เงิน 37  
41 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 37  
42 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 37  
43 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน