ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 66.49 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 63.32 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63.16 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 58.32 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 35.66 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน