ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สพป. สุโขทัย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดตอนิมิตร สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน