ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 39 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 38.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 38 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 38 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 37.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 36.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 36 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 36 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 35.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 35.5 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 35.5 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 35 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 34 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 34 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 33.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 33.5 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 33.5 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 33.5 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 33 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 33 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 32.5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 31.5 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 30.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 30 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 29.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 29.5 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส สพป. พิษณุโลก เขต 2 28 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 26 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน