ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 87.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 86.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน