ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงยาย สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหวด สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. อุทัยธานี เขต 1 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนอ้ายลิ่ม สพป. แพร่ เขต 2 70 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน