หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สนามกีฬาอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สนามอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ห้อง สวนอาหารสรรค์ภาษา 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลสินธุ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 และ ห้องสมุด 14 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารศรีศุภอักษร ชั้น 2 ห้อง ไทย,อาเซียน 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อาคาร 3 อาคารอนุบาล 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อาคาร 2 ห้อง ป.2 และ ป.3/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารรินธารา ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 และ ห้องดนตรี 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลสินธุ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 และ ห้อง ป.6 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารศรีศุภอักษร ชั้น 3 ห้อง 1 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อาคาร 1 ห้อง ป.4 และ ป.5 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลสินธุ์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 9 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]