หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคารเชษฐา ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 14 ก.ย. 2556 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคารเชษฐา ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 14 ก.ย. 2556 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารศรีศุภอักษร ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 9 ก.ย. 2556 09.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลประทาน ชั้น 1 ห้อง วิทย์ประถม 9 ก.ย. 2556 09.00 จัดเตรียมผังโครงงานให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น.
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2556 09.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลประทาน ชั้น 1 ห้อง วิทย์ประถม 9 ก.ย. 2556 09.00 จัดเตรียมผังโครงงานให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 14 ก.ย. 2556 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารศรีศุภอักษร ชั้น 3 ห้อง ICT 9 ก.ย. 2556 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 4 ห้อง Math-Lab 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลประทาน ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ก.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]