หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาคารกิติ 8 14 ก.ย. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาคารกิติ 8 14 ก.ย. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลสินธุ์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 9 ก.ย. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารธรรมศาลา ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาคารโดม กิตติ 10 14 ก.ย. 2556 09.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารชลประทาน ชั้น 1 ห้อง สังคมศึกษา 9 ก.ย. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานผาแตก อาคารธรรมศาลา ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนพุทธิโศภน อาคาร 70 ปี ชั้น 1 ห้อง สังคม 14 ก.ย. 2556 09.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]