หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 67 47 74.6% 10 15.87% 3 4.76% 3 4.76% 63
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก 80 33 43.42% 16 21.05% 8 10.53% 19 25% 76
3 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 79 33 47.83% 13 18.84% 12 17.39% 11 15.94% 69
4 โรงเรียนวัดดอนจั่น 57 21 43.75% 10 20.83% 6 12.5% 11 22.92% 48
5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 55 20 42.55% 14 29.79% 9 19.15% 4 8.51% 47
6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 48 18 38.3% 12 25.53% 8 17.02% 9 19.15% 47
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 46 18 41.86% 10 23.26% 6 13.95% 9 20.93% 43
8 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 38 18 51.43% 7 20% 5 14.29% 5 14.29% 35
9 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 36 17 50% 5 14.71% 8 23.53% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนวัดห้วยทราย 50 16 35.56% 13 28.89% 5 11.11% 11 24.44% 45
11 โรงเรียนแม่คือวิทยา 50 15 32.61% 11 23.91% 12 26.09% 8 17.39% 46
12 โรงเรียนพุทธิโศภน 27 15 60% 4 16% 4 16% 2 8% 25
13 โรงเรียนบ้านดอนปิน 34 13 44.83% 5 17.24% 5 17.24% 6 20.69% 29
14 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 28 11 39.29% 7 25% 4 14.29% 6 21.43% 28
16 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 39 10 30.3% 11 33.33% 6 18.18% 6 18.18% 33
17 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 21 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
18 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 25 10 43.48% 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 23
19 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 25 9 36% 4 16% 8 32% 4 16% 25
21 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 18 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 35 7 22.58% 11 35.48% 3 9.68% 10 32.26% 31
25 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
26 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 29 6 21.43% 7 25% 7 25% 8 28.57% 28
27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 14 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 28 5 19.23% 11 42.31% 5 19.23% 5 19.23% 26
31 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 22 5 22.73% 5 22.73% 7 31.82% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 23 5 25% 5 25% 6 30% 4 20% 20
33 โรงเรียนวัดล้านตอง 18 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 17 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
36 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
37 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนท่าศาลา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
43 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 12 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
44 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
49 โรงเรียนบ้านออนหลวย 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
50 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
51 โรงเรียนวัดขะจาว 11 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
52 โรงเรียนวชิรวิทย์ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนวัดเปาสามขา 10 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
54 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
55 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนศรีเนห์รู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดดอนชัย 14 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
59 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 13 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
62 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
64 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนวัดเสาหิน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดสวนดอก 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนวัดป่าตัน 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านป่าขุย 7 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
75 โรงเรียนสันทรายมูล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
77 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านออนกลาง 12 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 9
80 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 9 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
82 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
83 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดป่าแดด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
94 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
96 โรงเรียนวัดสันโค้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
98 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]