หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 066 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 4 4
2 012 โรงเรียนชลประทานผาแตก 80 194 116
3 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 46 92 72
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 55 90 73
5 028 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 39 68 46
6 044 โรงเรียนท่าศาลา 8 19 9
7 098 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 0 0 0
8 008 โรงเรียนบ้านดอนปิน 34 63 52
9 018 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 12 23 13
10 060 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 7 17 9
11 025 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 17 38 20
12 082 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 10 28 16
13 068 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 5 7 5
14 095 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 2 4 1
15 071 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 3 6 5
16 073 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 16 6
17 067 โรงเรียนบ้านป่าขุย 7 29 13
18 078 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 3 5 3
19 096 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว 0 0 0
20 017 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 9 16 10
21 074 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 1 3 2
22 009 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 28 47 29
23 070 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 6 11 8
24 080 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
25 016 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 28 59 25
26 085 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
27 081 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 6 11 6
28 014 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 18 34 21
29 075 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 3 7 5
30 087 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 79 187 102
31 069 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 4 8 4
32 077 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 1 1
33 021 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 36 68 52
34 142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 4 3
35 102 โรงเรียนบ้านออนกลาง 12 24 12
36 101 โรงเรียนบ้านออนหลวย 11 30 18
37 013 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 48 109 78
38 048 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1 1 1
39 089 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 18 40 23
40 079 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 6 20 10
41 076 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 2 8 2
42 023 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 12 20 17
43 010 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 9 16 10
44 020 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 25 46 32
45 062 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 2 5 4
46 072 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 2 2 2
47 003 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 23 78 37
48 065 โรงเรียนพุทธิโศภน 27 97 39
49 059 โรงเรียนวัดขะจาว 11 22 12
50 054 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 15 30 17
51 005 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 38 79 50
52 001 โรงเรียนวัดดอนจั่น 57 194 107
53 105 โรงเรียนวัดดอนชัย 14 20 16
54 091 โรงเรียนวัดทรายมูล 0 0 0
55 088 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 5 3
56 104 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 3 3 3
57 093 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 0 0 0
58 057 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 12 20 11
59 055 โรงเรียนวัดป่าตัน 7 11 7
60 097 โรงเรียนวัดป่าตาล 0 0 0
61 061 โรงเรียนวัดป่าแดด 1 2 1
62 092 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 0 0 0
63 058 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 6 12 6
64 024 โรงเรียนวัดล้านตอง 18 41 22
65 007 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 5 12 8
66 049 โรงเรียนวัดสวนดอก 6 18 6
67 086 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 11 26 14
68 084 โรงเรียนวัดสันป่าค่า 0 0 0
69 083 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 5 9 6
70 090 โรงเรียนวัดสันโค้ง 1 3 1
71 045 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 0 0 0
72 027 โรงเรียนวัดห้วยทราย 50 103 56
73 026 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 35 68 43
74 053 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 9 26 14
75 103 โรงเรียนวัดเปาสามขา 10 33 14
76 047 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 0 0 0
77 046 โรงเรียนวัดเสาหิน 3 6 5
78 094 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 0 0 0
79 052 โรงเรียนศรีเนห์รู 4 14 6
80 063 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 5 11 6
81 004 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 8 19 8
82 022 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 21 47 25
83 133 โรงเรียนสันทรายมูล 2 4 2
84 099 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 22 41 24
85 056 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 10 19 11
86 064 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 67 204 103
87 051 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0
88 011 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 25 56 34
89 015 โรงเรียนแม่คือวิทยา 50 96 58
90 106 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 2 4 2
91 019 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 29 58 35
92 100 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 2 3 2
93 113 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 14 24 16
94 110 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 5 6 5
95 131 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 6 14 11
96 114 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 13 25 15
97 122 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 4 9 4
98 126 โรงเรียนวชิรวิทย์ 9 23 16
99 125 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 10 19 15
100 130 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 6 17 3
101 132 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 4 3
102 112 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 1 3 2
103 111 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 2 6 4
104 119 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 13 26 20
105 118 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 12 44 18
106 124 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 4 3
107 115 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 22 12
108 138 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1 1 1
109 139 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 1 2 2
110 136 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 3 2
111 140 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 1 3 1
112 137 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 3 7 3
รวม 1438 3236 1910
5146

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]