สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 47 10 3 3 60
2 ชลประทานผาแตก 32 16 8 19 56
3 บ้านสันกำแพง 28 9 10 9 47
4 วัดดอนจั่น 21 10 6 11 37
5 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 18 12 8 9 38
6 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 18 10 4 7 32
7 บ้านหนองโค้ง 17 5 8 4 30
8 วัดห้วยทราย 16 13 5 11 34
9 พุทธิโศภน 15 4 4 2 23
10 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 14 11 8 4 33
11 แม่คือวิทยา 13 10 11 8 34
12 บ้านดอนปิน 13 5 5 6 23
13 บ้านร้องขี้เหล็ก 13 3 1 1 17
14 วัดช่างเคี่ยน 12 6 5 2 23
15 บ้านป่าเสร้า 11 7 4 6 22
16 ทาเหนือวิทยา 10 11 6 6 27
17 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 9 6 1 3 16
18 วัดห้วยแก้ว 7 11 3 10 21
19 วารีเชียงใหม่ 7 0 2 0 9
20 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 6 4 4 4 14
21 เทพเสด็จวิทยา 6 3 8 3 17
22 ดาราวิทยาลัย 6 3 2 1 11
23 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 6 3 0 1 9
24 วัดป่าข่อยใต้ 6 1 0 0 7
25 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 5 5 7 5 17
26 บ้านโป่งน้อย 5 5 6 4 16
27 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 5 5 1 1 11
28 บ้านบวกค้าง 5 3 2 4 10
29 บ้านป่าเหมือด 5 1 0 0 6
30 นภาเชียงใหม่ 5 0 0 0 5
31 แม่โป่งประชาสามัคคี 4 7 7 8 18
32 วัดล้านตอง 4 3 5 2 12
33 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 4 3 3 0 10
34 วัดสันกลางเหนือ 4 3 1 3 8
35 วัดข่วงสิงห์ 4 3 0 0 7
36 บ้านแม่หวาน 4 2 1 1 7
37 บ้านแม่ปูคา 4 2 0 3 6
38 บ้านแม่จ้อง 4 1 0 0 5
39 สังวาลย์วิทยา 4 0 2 1 6
40 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 4 0 0 0 4
41 ท่าศาลา 4 0 0 0 4
42 เชียงใหม่คริสเตียน 3 4 2 4 9
43 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 3 2 2 8
44 บ้านออนหลวย 3 3 2 1 8
45 วชิรวิทย์ 3 3 1 2 7
46 วัดเปาสามขา 3 3 0 3 6
47 บ้านม่วงโตน 3 1 2 0 6
48 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 3 1 1 1 5
49 บ้านตลาดขี้เหล็ก 3 0 1 2 4
50 บ้านท่าหลุกสันทราย 3 0 0 1 3
51 วัดสันมะฮกฟ้า 3 0 0 0 3
52 บ้านป่างิ้ว 3 0 0 0 3
53 บ้านป่าไม้แดง 2 11 4 5 17
54 วัดดอนชัย 2 4 4 3 10
55 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 3 3 0 8
56 สวนเด็กสันกำแพง 2 2 1 1 5
57 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 0 1 0 3
58 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 2 0 0 2 2
59 บ้านปางน้ำถุ 2 0 0 1 2
60 ศรีเนห์รู 2 0 0 0 2
61 วัดร้องอ้อ 2 0 0 0 2
62 วัดเจ็ดยอด 2 0 0 0 2
63 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 0 0 3
64 บ้านป่าขุย 1 1 3 0 5
65 บ้านปางแดง 1 1 1 0 3
66 บ้านห้วยทราย 1 1 0 1 2
67 วัดสวนดอก 1 1 0 0 2
68 อนุบาลไผ่แก้ว 1 1 0 0 2
69 วัดวังสิงห์คำ 1 0 1 2 2
70 สันทรายมูล 1 0 1 0 2
71 บ้านลวงเหนือ 1 0 1 0 2
72 บ้านแม่ดอกแดง 1 0 0 1 1
73 บ้านปงป่าเอื้อง 1 0 0 0 1
74 วัดขะจาว 1 0 0 0 1
75 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 0 0 0 1
76 บ้านออนกลาง 0 4 2 3 6
77 เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 3 0 0 3
78 บ้านป่าป้อง 0 2 3 3 5
79 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 1 1 0 2
80 วัดบ้านน้อย 0 1 1 0 2
81 ศิริมังคลาจารย์ 0 1 1 0 2
82 บ้านโป่งกุ่ม 0 1 0 1 1
83 เทศบาลวัดพวกช้าง 0 1 0 0 1
84 วัดป่าแดด 0 1 0 0 1
85 บ้านบ่อหิน 0 1 0 0 1
86 บ้านป่าสักงาม 0 1 0 0 1
87 บ้านสันทราย 0 1 0 0 1
88 อนุบาลมยุรี 0 1 0 0 1
89 เทศบาลดอกเงิน 0 1 0 0 1
90 วัดบ้านม่อน 0 0 3 0 3
91 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 2 2 2
92 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 0 1 1 1
93 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 0 1 1 1
94 วัดป่าตัน 0 0 1 0 1
95 วัดสันโค้ง 0 0 1 0 1
96 บ้านเชิงดอยสุเทพ 0 0 0 1 0
97 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 0
98 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0 0 0
รวม 491 281 199 206 1,177