สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 37 12 10 59 47 10 3 3 60
2 ชลประทานผาแตก 28 11 5 44 32 16 8 19 56
3 วัดดอนจั่น 13 7 9 29 21 10 6 11 37
4 บ้านสันกำแพง 8 10 9 27 28 9 10 9 47
5 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 7 6 6 19 18 10 4 7 32
6 บ้านร้องขี้เหล็ก 7 4 2 13 13 3 1 1 17
7 แม่โป่งประชาสามัคคี 7 2 2 11 4 7 7 8 18
8 บ้านหนองโค้ง 5 9 7 21 17 5 8 4 30
9 พุทธิโศภน 5 8 6 19 15 4 4 2 23
10 บ้านดอนปิน 5 3 5 13 13 5 5 6 23
11 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 4 4 7 15 18 12 8 9 38
12 บ้านป่าเสร้า 4 3 3 10 11 7 4 6 22
13 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 3 8 4 15 14 11 8 4 33
14 วัดช่างเคี่ยน 3 6 4 13 12 6 5 2 23
15 วัดห้วยทราย 3 5 1 9 16 13 5 11 34
16 แม่คือวิทยา 3 4 5 12 13 10 11 8 34
17 วัดป่าข่อยใต้ 3 1 1 5 6 1 0 0 7
18 บ้านแม่ปูคา 3 0 0 3 4 2 0 3 6
19 บ้านม่วงโตน 3 0 0 3 3 1 2 0 6
20 วัดห้วยแก้ว 2 2 2 6 7 11 3 10 21
21 บ้านโป่งน้อย 2 2 2 6 5 5 6 4 16
22 วัดล้านตอง 2 2 2 6 4 3 5 2 12
23 บ้านป่าเหมือด 2 1 2 5 5 1 0 0 6
24 ดาราวิทยาลัย 2 1 1 4 6 3 2 1 11
25 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 2 1 1 4 6 3 0 1 9
26 บ้านบวกค้าง 2 1 1 4 5 3 2 4 10
27 วัดสันกลางเหนือ 2 1 0 3 4 3 1 3 8
28 บ้านแม่จ้อง 2 1 0 3 4 1 0 0 5
29 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
30 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
31 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1 4 1 6 9 6 1 3 16
32 วารีเชียงใหม่ 1 3 2 6 7 0 2 0 9
33 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 1 2 4 7 6 4 4 4 14
34 วัดข่วงสิงห์ 1 2 1 4 4 3 0 0 7
35 สังวาลย์วิทยา 1 2 1 4 4 0 2 1 6
36 เทพเสด็จวิทยา 1 1 3 5 6 3 8 3 17
37 ท่าศาลา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
38 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 1 1 3 3 3 2 2 8
39 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 1 1 3 2 0 0 2 2
40 ศรีเนห์รู 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 วัดสันมะฮกฟ้า 1 0 2 3 3 0 0 0 3
42 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 1 2 2 2 1 1 5
43 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 1 1 0 1 2
44 วัดสวนดอก 1 0 1 2 1 1 0 0 2
45 วัดเปาสามขา 1 0 0 1 3 3 0 3 6
46 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 บ้านปางน้ำถุ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
48 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 0 4 1 5 4 3 3 0 10
49 บ้านแม่หวาน 0 3 0 3 4 2 1 1 7
50 ทาเหนือวิทยา 0 2 6 8 10 11 6 6 27
51 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 0 2 3 5 5 5 1 1 11
52 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 2 2 4 3 1 1 1 5
53 บ้านป่าไม้แดง 0 2 2 4 2 11 4 5 17
54 เชียงใหม่คริสเตียน 0 2 1 3 3 4 2 4 9
55 วัดดอนชัย 0 2 1 3 2 4 4 3 10
56 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 0 2 0 2 2 3 3 0 8
57 วัดร้องอ้อ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 1 1 2 1 2 0 0 3
59 บ้านป่าขุย 0 1 1 2 1 1 3 0 5
60 บ้านออนหลวย 0 1 0 1 3 3 2 1 8
61 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
62 วัดเจ็ดยอด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านปางแดง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
64 วัดวังสิงห์คำ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
65 สันทรายมูล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
66 บ้านแม่ดอกแดง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
67 บ้านปงป่าเอื้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 เทศบาลวัดพวกช้าง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
69 นภาเชียงใหม่ 0 0 2 2 5 0 0 0 5
70 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 0 0 1 1 5 5 7 5 17
71 วชิรวิทย์ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
72 บ้านตลาดขี้เหล็ก 0 0 1 1 3 0 1 2 4
73 อนุบาลไผ่แก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
74 บ้านลวงเหนือ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
75 บ้านออนกลาง 0 0 1 1 0 4 2 3 6
76 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
77 วัดป่าแดด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
78 วัดป่าตัน 0 0 1 1 0 0 1 0 1
79 วัดขะจาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
82 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 2 3 3 5
83 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
84 ศิริมังคลาจารย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
85 บ้านโป่งกุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านป่าสักงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 อนุบาลมยุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 เทศบาลดอกเงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 วัดบ้านม่อน 0 0 0 0 0 0 3 0 3
92 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
93 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
94 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
95 วัดสันโค้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 บ้านเชิงดอยสุเทพ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 167 147 504 491 281 199 206 971